دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-4-3انواع قراردادها و نظریه نمایندگی

نظریه نمایندگی فرض می کند که کارفرما و عامل دارای اهداف متفاوتی از یکدیگر هستند، هر دو ریسک گریز و دارای درجه ریسک­گریزی متفاوتی می باشند. عامل در صورت یافتن فرصت کوشش می کند که کارگریز باشد و در نهایت عامل وکارفرما هریک به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خویشند. با در نظر داشتن این، دو مشکل اساسی یا «خطر اخلاقی» به وجودمی آید که بایستی مورد توجه قرار گیرد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1)عدم تقارن اطلاعات: این مشکل در حالتی اتفاق می افتد که یکی از طرفین قرارداد(کارفرما یا عامل) دارای اطلاعاتی می باشد که طرف مقابل در جریان آن اطلاعات قرار ندارد. پس دارنده اطلاعات می تواند قرارداد را بگونه ای منعقد کند که منافع خود را افزایش دهد و طرف مقابل متضرر گردد.

2)کارگریزی: یا شانه خالی کردن از زیر کار به این معنی می باشد که عامل در صورت یافتن فرصت، کوشش می کند از انجام کار به نحو مطلوب خودداری وکار محول شده به وی را به نحو شایسته ای به انجام نرساند، یا اینکه آن کار را در زمان طولانی تر از زمان مشخص شده در متن  قرارداد به اتمام برساند. در نتیجه، کارفرما بایستی نظارت و کنترل کاملی بر کارکرد عامل داشته باشد.

با در نظر داشتن ویژگی هایی که در بالا تصریح گردید، کارفرما بایستی هنگام انعقاد قرارداد، به ویژگی های اخلاقی و فرهنگی عامل توجه ویژه ای داشته باشد.

در فرهنگ هایی که خیانت و فریبکاری مورد پذیرش افراد نمی باشد، معمولاً افراد کوشش می کنند که اطلاعات واقعی خود را به صورت کامل در اختیار یکدیگر گذاشته و پس از قبول کار و انعقاد قرارداد، کوشش می کنند که کار قبول شده را به نحو مطلوبی انجام دهند. به بیانی دیگر، در چنین فرهنگ هایی معضلات خطر اخلاقی، عدم تقارن اطلاعات و کارگریزی افراد کمتر به چشم می خورد. اما هنگامی که خطر اخلاقی هست، برای هماهنگی بین اهداف کارفرما و عامل، دو نوع قرارداد را می توان به کار گرفت (کانر،1998)[1]. که در ادامه مورد بحث قرار می گیرند(چانگ و همکاران ،2009).

2-4-3-1- قرارداد برمبنای رفتار یا زمان[2]

این نوع قراردادها معمولاً مقطوع بوده و مبلغ قرارداد، همراه با وظایف هر یک از طرفین ، در ابتدای امضاء آن مشخص می باشد. به عنوان نمونه در کشور ما، قرارداد بین دولت وکارمندان دولت یک نوع قرارداد بر مبنای رفتار می باشد که درآن، دولت به عنوان کارفرما وکارمندان دولت به عنوان عامل یا عاملان شناخته می شوند. یوهن و ویتز[3] این نوع قراردادها را مورد انتقاد قرارداده وگفته اند که در این نوع قراردادها، کارگری که عملکرد و کارایی بهتری را از خود نشان می دهد ، در مقایسه با کارگری که کارایی چندانی را از خود نشان نمی دهد یکسان فرض می گردد. به بیانی دیگر، در این نوع قراردادها به کارایی و سطح خدمات ارائه شده توسط کارگران(عاملان) توجه نمی گردد. در این نوع قراردادها به همه افراد با یک چشم نگاه می گردد و مسلماً این امر باعث خواهد گردید احتمالاً کارگرانی که کارگریز نمی باشند، رفته رفته و به مرور زمان به پیروی از سایر کارگران کارگریز شوند. گرهارت و راینس[4] نیز اعتقاد دارند که در قرارداد برمبنای رفتار، کارگر در صورت یافتن فرصت کوشش می کند از انجام کار شانه خالی کند. در نتیجه طبق گفته فاما[5] و جنسون[6] کارفرما لازم می باشد که اقدام عامل را تحت کنترل خود درآورده تا مطمئن گردد که عامل کار را در زمان مقرر و به نحو صحیح انجام می دهد (حساس یگانه، 1388).

2-4-3-2- قرارداد برمبنای نتیجه یا محرک[7]

در این نوع قرارداد کوشش می گردد که عملکرد وکارایی افراد مورد توجه قرار گیرد و عاملانی پاداش وکارمزد بیشتری دریافت کنند که عملکرد بهتری از خود نشان می دهند. در واقع این قرارداد، نوعی قرارداد برمبنای خروجی بوده و قرارداد از نوع«محرک»نیز شناخته شده می باشد. علت نام گذاری این قرارداد به این نام این می باشد که با انعقاد آن، عامل احساس می کند براساس نتیجه کار خود پاداش یا کارمزد خواهد گرفت. در نتیجه، کوشش خواهد نمود کارایی بهتری را از خود نشان دهد. از آنجایی که در این نوع قرارداد، عامل احساس می کند براساس کارکرد مزد خواهد گرفت، در نتیجه کوشش می کند کمتر کارگریز باشد. یعنی مصداق «مزد آن گرفت جان برادر که کار نمود»، حاصل می گردد.

از آنجا که این قراردادها باعث ایجاد انگیزه و تحرک در عامل می گردد به این نام نیز شناخته شده می باشد. مهم ترین مزیت قرارداد بر مبنای نتیجه ، رفع مشکل کارگریزی می باشد. به گونه کلی عاملانی که اعتقاد بالایی به دریافت مزد براساس نتیجه اقدام دارند معمولاً این نوع قرارداد را بر نوع دیگر ترجیح می دهند(جری و همکاران،2011).

جری و همکاران  (2011) اعتقاد دارد که قرارداد بر مبنای نتیجه به سبب داشتن ویژگی هایی همچون عدم کارگریزی عامل، از قرارداد بر مبنای رفتار بهتر می باشد. اما مشکل اصلی در قرارداد بر مبنای رفتار، در واقع همان مشکل خطر اخلاقی می باشد. زمانی که عامل احساس کند مبلغ مشخصی را در آینده دریافت خواهد نمود احتمالاً کوشش می کند تا حد امکان، در صورت یافتن فرصت، از انجام کار شانه خالی کند. به بیانی دیگر، مشکل کارگریزی در این نوع قرارداد در مقایسه با قرارداد از نوع نتیجه یا محرک بیشتر می باشد(همان ماخذ)

بطور کلی با نگاه به مطالب مربوط به نمایندگی می توان به این نکته پی برد که برای مثال، بیزلی(1996) در پژوهش تجربی دریافت که حضور اعضای مستقل و غیر موظف مدیریت که در عین حال از خوش­بینی و اعتماد بنفس بالایی برخوردارند، احتمال تقلب در ارائه صورت­های مالی و همچنین معضلات نمایندگی را کاهش داده می باشد(همان ماخذ).

[1]-Ekaner

[2]-Bahavior-based(time)contract

[3]-yohn & vitz

[4]-Gerhart & raiyns

[5]-Fama

[6]-Jenson

[7]-Jonson &drak

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

در این پژوهش اهدافی با دیدگاه­های متفاوت اظهار شده.

اهداف علمی پژوهش:

هدف کلی این پژوهش مطالعه تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام پژوهش، این اهداف پیگیری می گردد:

1- تبیین تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری (در شرکتهای دارای هزینه نمایندگی).

2- تبیین تفاوت حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی هستند نسبت به شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی نیستند. اهداف فوق ، ما را به این تفسیر رهنمون می سازد که بتوانیم بین شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی هستند و شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی نیستند، تفاوت قائل شویم. زیرا فرض بر این می باشد که در این دو گروه شرکت ها اندازه حساسیت جریانات نقدی متفاوت می باشد.

اهداف کاربردی پژوهش:

اولین کاربرد هر پژوهش جنبه نظری و توسعه رشته مورد پژوهش می باشد که زمینه لازم را برای توسعه

تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد. اما نتایج این پژوهش با در نظر داشتن هدف کلی آن می تواند برای گروه های زیر مفید واقع گردد:

1- تحلیل گران مالی: نتایج این پژوهش می تواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری هستند، مفید واقع گردد.

2- سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری هم برای مدیران شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران مهم خاصی می باشد.پس اخذ بهترین سیاست در مورد

سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای حساسیت جریانات نقدی هستند، مهم می باشد.

3- بانک ها و اعتبار دهندگان: به دلیل اهمیت حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری ،نتایج پژوهش حاضر می تواند برای ارائه اعتبار به وسیله اعتباردهندگان مفید واقع گردد.

مطالعه تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

 

دیدگاهتان را بنویسید