دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود

قسمتی از متن پایان نامه :

1-3) اهمیت موضوع پژوهش

همانطور که قبلاً تصریح گردید امروزه قسمت اعظم دارایی­های سازمان­ها را دارایی­های نامشهود تشکیل می­دهند و روش­های حسابداری قادر به اندازه­گیری آنها نیستند(سالیوان و همکاران،2000). از طرفی در این اقتصاد دانش محور، موفقیت سازمان­ها به توانایی مدیریت این دارایی­های نامشهود بستگی دارد. مر1 و همکارانش دلایلی را برای توجه و اندازه­گیری سرمایه­های فکری برشمرده­اند که عبارتند از:

1- کمک به سازمان­ها برای تنظیم استراتژی­های آنها.

2- ارزیابی اجرای استراتژی­ها.

3- کمک به تصمیمات گسترش و تنوع.

4- بهره گیری از نتایج اندازه­گیری سرمایه­های فکری به عنوان مبنایی برای جبران خدمات.

5- ابلاغ این دارایی­ها به ذینفعان خارجی سازمان­ها(مر و همکاران،2003) .

و دلیل دیگر برای انجام این کار این می باشد که اندازه­گیری سرمایه فکری بطور کامل و دقیق، می­تواند ارزش و عملکرد شرکت­ها را اندازه­گیری کند زیرا در یک جامعه مبتنی بر دانش، دانش بخش مهمی از ارزش یک کالا و نیز بخش مهمی از ثروت یک شرکت را تشکیل می­دهد(کنان و دیگران،2004)2

همانطور که تصریح گردید سیستم حسابداری سنتی در ارزشگذاری سرمایه فکری که ارزشمندترین دارایی برای بسیاری از سازمان­ها می باشد ناکارا می­باشد.(سالیوان،2000) در مقایسه با حسابداری مالی سنتی، سرمایه فکری بر موضوعاتی زیرا سرمایه انسانی، رضایت مشتری و نوآوری تمرکز دارد. پس ارزیابی مدیریت سود سازمان­ها با بهره گیری از رویکرد سرمایه فکری مناسب­ به نظر می رسد

در حال حاضر هیچ رهنمودی برای گزارش­های سرمایه فکری پذیرفته شده در سطح ملی و بین­المللی وجود ندارد. بعضی از شرکت های پیشرو، اقدام به انتشار این گزارش­ها کرده­اند، بسیاری از آنها با درصدی از خطا، با ایجاد شاخص­های جدید، سرمایه فکری شان را اندازه­گیری می­کنند. شرکت­های اروپایی به گونه مشخص در بحث اندازه­گیری و گزارش­دهی سرمایه فکری رهبر هستند. این طریقه در شرکت­های سوئدی و دانمارکی شروع گردید، سپس به جنوب اروپا گسترش پیدا نمود. با در نظر داشتن مطالب فوق الذکر و درک اهمیت سرمایه فکری و مدیریت سود و سنجش آن برای گروه­های ذینفع، این پژوهش در جهت متقاعد کردن شرکت­ها و بویژه سرمایه­گذاران (سهامداران) در بهره گیری از این مدل برای تصمیمات سرمایه­گذاری آتی شان (در خرید سهام شرکت­ها)، بر اساس اندازه سرمایه فکری شرکت­های مختلف و تاثیر آن بر مدیریت سود، برای کسب عملکرد بالاتر در آینده، صورت خواهد گرفت.

1 Marr

2 Kannan et al.,2004 and Chen et al.,2004

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سئوالات پژوهش:

سئوال اصلی پژوهش :

آیا بین سرمایه فکریو مدیریت سود ارتباط معناداری هست؟

سئوالات فرعی پژوهش:

  • آیا بین ضریب سرمایه انسانی و مدیریت سود ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین ضریب سرمایه ارتباطی و مدیریت سود ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین ضریب سرمایه ساختاری و مدیریت سود ارتباط معناداری هست؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری