دانلود پایان نامه

آنان و انطباق با ضمانت های اجرای کیفری هم‌چون قصاص، حبس، دیه و …. می تواند، تاثیر مناسبی در جهت پیشگیری داشته باشد.
2-رویکرد سیاست تقنینی ایران در قبال مسئولیت مامورین تیرانداز، از این جهت که در تمامی کشور اعم از مناطق مرزی وغیرمرزی و در برخورد با متجاوزین مرزی و قاچاقچیان مواد مخدر و کالا و هم در ناآرامی ها و شورش ها از یک شرایط یکنواخت و ثابت پیروی می کند و مقررات یکسانی بر آنها حاکم است، دچار اشکال است و لازم است که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال مختلف، مقررات قانونی متناسب با آن مقرر گردد و محدودیت های قانونی از پیش روی پرسنل برداشته شود تا برقراری امنیت تضمین گردد.
فرضیه فرعی:
1-سیاست تناسب مسئولیت مامورین تیرانداز با ضمانت اجراهای کیفری از قبیل قصاص نفس،قصاص عضو،حبس ،پرداخت دیه و خسارات و سایر ضمانت اجراهای کیفری و مدنی در رویه قضایی ایران یکسان نبوده و بسته به نظر کارشناسان و دلایل ارائه شده و نظر دادرس رسیدگی کننده دارد و بسته به شقوق مختلف تیراندازی و انطباق مسئولیت پرسنل با هر یک از آنها دارد.
هدفهای تحقیق
1- بررسی مسئولیت های پرسنل تیرانداز و ضمانت اجراهای آن.
2-بررسی ماموریت و وظایف پرسنل و شرایط تیراندازی و سلاح های بکار گرفته شده توسط پرسنل و تعیین مسئولیت هایی که از عدم رعایت ضوابط مربوط به هر یک ازپرسنل تحمیل می شود.
3- بررسی کارکرد پیشگیرانه مسئولیت های تعیین شده در جلوگیری از تیراندازی های بی رویه و خارج از ضوابط و مقررات.
4-بررسی ابعاد و شقوق مختلف تیراندازی پرسنل و عکس العمل هایی که بابروزنتیجه قتل ،جرح،ایرادخسارت ازطرف مقابل درخصوص تیراندازی آنان صورت می گیردبا بررسی قوانین،آرای محاکم و دیوان عالی کشور و نظرات علماء علم حقوق و فتاوی معتبر.
5- تعیین مسئولیت در مواردی که بر اثر تیراندازی مامورین که وفق مقررات صورت گرفته است ودراثرآن تیراندازی افراد بی گناهی به قتل رسیده یا مجروح شده و یا خساراتی به آنان وارد می گردد.
کاربرد تحقیق
1- جهت استفاده مامورینی که حسب مقررات قانونی و به منظور انجام وظیفه و اجرای ماموریت های محوله سلاح در دست می گیرند.
2-جهت استفاده دانشجویان و دانش پژوهان رشته حقوق و دیگر جویندگان علم حقوق
3- استفاده در نیروهای مسلح و دانشکده ها و آموزشگاه های نظامی.
4-استفاده در سازمان قضایی نیروهای مسلح و قوه قضائیه.جهت آموزش واستفاده قضات محاکم برای صدورآراء قضایی
5- استفاده در مجلس شورای اسلامی جهت تصویب قوانین.
پیشینه و ساختار تحقیق
در مورد سابقه علمی تحقیق نتیجه تاآنجایی که این حقیرمطالعه نمودم در خصوص مسئولیت و مفاهیم و انواع مسئولیت،علمای علم حقوق و اساتید محترم دانشگاه ها، کتب و مقالات زیادی مکتوب نموده اند، اما در باره مسئولیت مامورین تیرانداز در حقوق کیفری ایران با توجه به اینکه مامورین اکثراً از اعضای نیروهای مسلح می باشند،و دسترسی به آراء محاکم نظامی و آمار مربوط به سادگی امکان پذیر نمی باشد،اقدامات زیادی صورت نگرفته است.اگرچه در مجلات دادرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح تا حدودی درشماره های مختلف به نقد و بررسی قانون بکار گیری سلاح و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح پرداخته شده است ،وهمچنین در جزوات آموزشی نیز موارد مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است علاوه برآن جناب دکترمحمودمالمیرکه خودازقضات محاکم نظامی بوده اندودرکتاب شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح موادمربوط به مسئولیت مامورین تیراندازازجمله ماده 41(تیراندازی عمدی مامورین)قانون مذکورراموردبررسی قرارداده و از سوی معاونت آموزش وتحقیقات قوه قضائیه قانون بکار گیری سلاح ومسائل قضایی آن درقالب کتاب موردبررسی قرارگرفته است وهمچنین تحقیقات دیگری از سوی بعضی از قضات محاکم نظامی صورت گرفته که در فصلنامه ها و جزوات منتشره از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح درج گردیده است ولی تحقیقات صورت گرفته در راستای مواد قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و قانون بکارگیری سلاح بوده است ونتایج آنها تفسیرموادقوانین مذکوربوده و مسئولیت مامورین تیرانداز را در ابعاد مختلف آن موردبررسی قرارنداده است اما در پایان نامه حاضر سعی بر این است که موضوع مسئولیت مامورین تیرانداز از دیدگاه حقوق کیفری ایران و با تکیه بر قوانین موضوعه و آراء محاکم و دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی و نظریات علماء علم حقوق بطور جامع و کامل مورد بررسی و شقوق و ابعاد مختلف آن مشخص گردد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل اول: مفاهیم، اقسام و پیشینه پرسنل تیرانداز و مسئولیت آنان

فصل اول : مفاهیم اقسام و پیشینه پرسنل تیرانداز و مسئولیت آنان
قبل از پرداختن به موضوع اصلی که عبارت از مسئولیت پرسنل تیرانداز در حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه می باشد، ضرورت دارد ابتدا توضیحاتی درباره، مفاهیم مسئولیت و اقسام آن، پیشینه مامورین تیرانداز و مسئولیت آنان در حقوق کیفری ایران داده شود.
مبحث اول:مفاهیم واقسام مسئولیت پرسنل تیرانداز
لازمه شناخت مسئولیت مأمورین تیرانداز، آگاهی و اطلاع دقیق از مفاهیم و اقسام واژه های متشکله آن دارد لذا آنها را به شرح ذیل مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول- مفهوم مسئولیت و پرسنل و سلاح
به منظور شناخت دقیق مفاهیم مسئولیت و مأموریت لازم است هر یک از این واژه ها را بطورجداگانه و دقیق مورد تعریف و بررسی قرار داد و مفاهیم آن را تشریح نمود.
1.مفهوم مسئولیت
برای اطلاع از مفهوم دقیق مسئولیت لازم است تا به تفکیک مفهوم لغوی و اصطلاحی را به شرح زیر مورد بررسی قرار داد.
الف- مفهوم لغوی مسئولیت
واژه «مسئولیت» کلمه ای عربی است و معادل فارسی آن لغت «پاسخگویی»است.
در المنجد، مسئولیت از سُئِلَ و به معنی آنچه که مورد سوال قرار می گیرد، تعریف شده است.
از نظر فرهنگ نفیسی،مسئول کسی است که از وی سوال کنند و درخواست نمایند.
در فرهنگ فارسی عمید، نیز مسئولیت عبارت است از آنچه که انسان عهده دار و مسئول آن باشد و مسئول به معنی پرسیده شده و خواسته شده آمده است. و در فرهنگ انگلیسی با واژه‌های Responsibility , Liability و chargeability آمده است.
ب-مفهوم اصطلاحی مسئولیت
در اصطلاح حقوقی نیز این واژه از معنای لغوی آن دور نشده است.مسئولیت عبارت از پاسخگویی شخص در قبال اعمالی است که عرفاً به او استناد داده می شود و ضمانت اجرای قانونی آن بر حسب نوع مسئولیت متفاوت است،مثلاً مسئولیت در قلمرو حقوق کیفری عبارت از تحمل مجازات قانونی مترتب بر مجرم می باشد، حال آن که مسئولیت در عرصه حقوق خصوصی که در قانون مدنی از آن به ضمان قهری نیز تعبیر شده است،عبارت است از: «الزام و تعهد قانونی شخصی به جبران ضرر و زیان که در نتیجه عمل مستند به او، به دیگری وارد شده است.» به علاوه، در تعریف اصطلاحی این واژه در قلمرو حقوقی آمده است که ، در حقوق مسئولیت عبارت است از تعهد قانونی شخصی بر رفع ضرری که بر دیگری وارد آورده است.
پ- مفهوم مسئولیت مامورین در خصوص تیراندازی حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه
2-مفهوم پرسنل(مامورین)
الف-مفهوم لغوی مامورین
مامور به معنای امر گرفته، گمارده،کارگزار، فرماندار،فرمانبر و گماشته می باشد و مامورین جمع مامور می باشد.
و در فرهنگ انگلیسی به معنایofficial،officer و Agent میباشد.

ب- مفهوم اصطلاحی مامورین
در اصطلاح حقوق نیز مامور کارمند فرو دست یا صاحب مقام دولتی( و یا موسسات عامه) که موظف به اجرای دستورهای آن مقام در رابطه با حقوق و تکالیف مردمان است مانند مامور مالیه، مامور پست،مامور اجراء، مامور ابلاغ و احضار،ماموربانک و مامور نیروهای مسلح.
3.مفهوم سلاح
با توجه به اینکه تیراندازی مامورین با سلاح صورت می گیرد و آشنایی با آن ضروری است، لذا بهتر است ابتدا به بررسی مفهوم سلاح مبادرت گردد.
الف-مفهوم لغوی سلاح
از لحاظ لغوی سلاح به معنای آلت جنگی، ساز جنگ و آلتی که به آن جنگ کنند، آمده است.
و در فرهنگ انگلیسی از آن با کلماتی چون: Arm،weaponوArmament یاد شده است.
ب- مفهوم اصطلاحی سلاح
در اصطلاح حقوق، سلاح ابزار آهنین است که برای جنگ و دفاع و شکار و منازعه به کار می رود و در حقوق جزا منظور از سلاح آلات و ادوات برنده یا سوراخ کننده یا له کننده(مانند چخماق و پتک) می‌باشد.

گفتار دوم:اقسام مسئولیت
1-مسئولیت کیفری
مسئولیت کیفری ناشی از جرم، یکی از بنیاد های حقوقی است که بدون اثبات آن احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده است و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت. زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی،یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در می آورد و به آن عینیت می بخشد و بطور ملموس آن را در اختیار صاحب حق قرار می دهد،مسئولیت کیفری است. به طور کلی الزام شخصی به پاسخگویی درقبال تعرض نسبت به جسم و جان و حیثیت دیگران خواه جهت حمایت از حقوق و آزادیهای فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات و جرم و اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم صورت پذیرد، تحت عنوان مسئولیت کیفری مطرح می گردد.به طور کلی هر کس که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می زند،لزوماً مسئول شناخته نمی شود،بلکه علاوه بر تحقق اراده و سوء نیت یا تقصیر جزایی باید دارای اهلیت و خصوصیت فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرمی را به او نسبت داد. در نتیجه وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می شود که مسبب حادثه ای باشد. یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری محصول نسبت دادن قابلیت انتساب آن است. مقصود از قابلیت انتساب آنست که برای مقامات قضایی معلوم شود که فاعل جرم از نظر رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای آن‌چنان اهلیتی است که می توان رابطه علیت بین جرم انجام یافته و فاعل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می شود و از این جهت بطور مختصر می توان گفت
مسئولیت کیفری، قابلیت انتساب و اسناد عمل مجرمانه به شخص مرتکب است.

2-مسئولیت مدنی
بنا به یک تعریف، لزوم جبران ضررهای وارد شده به شخص را مسئولیت مدنی گویند. این مسئولیت که اصولاً بر عهده فاعل زیان و بر مبنای تقصیر است گاه به معنی عام و در جایی بکار می رود که شخصی در برابر دیگری به سبب قانون شکنی یا پیمان شکنی و خسارتی که به او وارد کرده است، پاسخگو قرار گیرد. به عبارت دیگر مسئولیت مدنی ضمانت اجرای نقض قانون و تعهد است که بر عهده فاعل زیان قرار می گیرد. ولی در اکثر موارد مسئولیت مدنی به معنی خاص استعمال می شود و این اصطلاح در برابر مسئولیت ناشی از نقض قرار داد یا تاخیر در اجرای قرار داد(مسئولیت قرار دادی) قرار می گیرد.مقصود از مسئولیت مدنی به معنای خاص آنست که شخص به سبب ورود زیان به دیگری، بدون آنکه بین آندو قراردادی بسته شده باشد مسئول قرار بگیرد.
از این مسئولیت که پاره ای از قواعد عمومی و اصول کلی آن در قانون مدنی،ذیل عنوان«الزامات خارج از قرار داد» آمده است،به ضمان قهری نیز تعبیر می کنند. ضمان یا مسئولیت ممکن است اخلاقی یا حقوقی باشد. ضمان حقوقی نیز بر دو قسم کیفری و مدنی،تقسیم می شود.ضمان یا مسئولیت مدنی ممکن است با دخالت اراده و انعقاد قرار داد و ایجاد تعهد قراردادی و نقض آن یا به حکم مستقیم قانون ایجاد شود. این قسم از ضمان یا مسئولیت که به حکم قانون و بدون دخالت اراده ایجاد می شود. ضمان قهری یا مسئولیت مدنییه (معنی خاص) نام دارد.
گاهی مسئولیت مدنی بر کسی بار می شود که خود در ایجاد ضرر مدخلیتی ندارد و فرد دیگری باعث و مباشر ایراد ضرر است. مع الوصف به حکم قانون مسئولیت مدنی فعل یا تقصیر دیگری بر او تحمیل می گردد که به آن مسئولیت ناشی از فعل دیگری می گویند،مانندمسئولیتی که کارفرمایان نسبت به اعمال کارگران خود دارند و یا دولت نسبت به ایراد ضرری که در نتیجه نقص امکانات به اشخاص وارد می گردد و یا مسئولیتی که نیروهای مسلح در قبال خسارت جانی و مالی پرسنل خود به اشخاص دارند. در حقوق فرانسه نیز رویه قضایی به زیان دیده این حق را می دهد که علیه مباشر زیان هم شکایت کند و دولت هم حق دارد،پس از تادیه خسارت به مباشر آن رجوع کند. البته اثبات تقصیر راننده نیز ضرورتی ندارد.
3-مسئولیت قراردادی
ازآن جا که قرارداد عبارت است از توافق بین دو یا چند نفر با قصد ایجاد آثار حقوقی، در تعریف مسئولیت قراردادی می توان گفت که مسئولیت قراردادی عبارت است از: الزام وتعهد قانونی متعهد متخلف به جبران خسارتی که در نتیجه تخلف او از انجام تعهد به متعهد له وارد شده است.مسئولیت قراردادی در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است به وجود می آید.کسی که به عهد خود وفا نمی کند و به این وسیله باعث اضرار هم پیمانش می شود باید از عهده خسارتی که به بار آورده است، برآید. ضمانی که متخلف دراین باره پیدا می کند به لحاظ ریشه تعهد اصلی«مسئولیت قراردادی» نامیده می شود، به بیان دیگر، مسئولیت قراردادی عبارت است از: تعهدی که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود .
مسئولیت در صورتی قراردادی است که این دو شرط در آن جمع باشد:
1-بین زیان دیده و عامل ورود ضرر قرارداد نافذی حکومت کند.
2-خسارت ناشی از اجرا نکردن مفاد این قرارداد باشد.
4-مسئولیت اخلاقی
گاهی شخصی در مقابل عمل بد و ناشایستی که مرتکب می شود، اگر چه از نظر کیفری و مدنی مسولیتی ندارد، ولی در مقابل خداوند متعال و یا وجدان آگاه خود مسئول است.در مسئولیت اخلاقی هدف اصلاح نهاد و درون شخص مسئول است. کسی که دروغ می گوید ممکن است در بعضی از موارد هیچ‌گونه زیانی به دیگری نرساند، ولی از نظر اخلاقی و در پیشگاه خداوند مسئول باشد.اگر چه ممکن است در بعضی موارد عمل دروغگویی او مثل شهادت دروغ باعث گردد تادادگاه در خصوص حق دیگری تصمیم نادرستی بگیرد و فرد مورد نظر متحمل ضرر و زیان شود که در اینصورت، فرد علاوه بر مسئولیت کیفری و مدنی،مسئولیت اخلاقی نیز دارد و از درون، وجدان او تحت تاثیر عمل غیر اخلاقی او قرار خواهد گرفت و در مقابل خداوند متعال نیز مسئول خواهد بود.
گفتار سوم: اقسام پرسنل تیرانداز

منظور از پرسنل تیرانداز مامورین مسلحی هستند که به موجب قوانین موضوعه مجاز به حمل و بکار گیری سلاح می باشند و تنها قانونی که تاکنون مامورین مسلح و حیطه مسئولیتی و شرایط و موارد تیراندازی آنها را مشخص نموده است و فعلاً ملاک عمل مامورین مسلح می باشند، قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 18/10/1373 می باشد و با عنایت به مفاد ماده 1 این قانون که مقرر داشته است که «مامورین مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه به تفتیش و تحقیق و کشف جرایم و اجرای احکام قضایی و یا سایر ماموریتهای محوله مجاز به حمل و بکارگیری سلاح می باشند، موظفند به هنگام بکارگیری سلاح در موارد ضروری همه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند»مامورین مسلح به دو دسته تقسیم می‌شوند:
1-مامورین مسلح نظامی

نیروهای مسلح، سازمان هایی نظامی و انتظامی هستند که به منظور حراست از مرزهای کشور و مقابله با تجاوز دشمنان و هم چنین ایجاد نظم و امنیت در داخل کشور و مقابله با قانون شکنان ایجاد می شوند. به استناد قانون استخدامی ارتش و سپاه و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و قانون استخدامی نیروی انتظامی این نیروها در کشور ما عبارتند از:ارتش،سپاه پاسداران، نیروی انتظامی،بسیج، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
نیروهای مسلح برابر قانون استخدام

 

دیدگاهتان را بنویسید