دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

  • کیفیت افشای اطلاعات و سرمایه ­گذاران نهادی

سرمایه­گذاران نهادی تأثیر عمده­ای در بازارهای مالی بازی می­کنند. مباحث اخیر چاپ گردیده در مطبوعات مالی با اظهار این موضوع ، مدیران را به محترم شمردن فعالیت­های حاکمیت شرکتی و بهبود شفافیت فرا می­خوانند. سرمایه­گذاران نهادی فراهم کنندگان بزرگ وجه نقد در بازار مالی هستند و اغلب به عنوان عامل عمده و اصلی حاکمیت شرکتی، مجموعۀ بزرگی از سهام شرکت­های بزرگ را در اختیار دارند (شلیفر و ویشنی،1997).

سرمایه­گذاران نهادی نسبت به فعالیت­های مربوط به افشای شرکت حساس هستند. زیرا اولاً، آن­ها به­دلیل اثر افشای بهتر اطلاعات بر کاهش اثر قیمت معاملات، بیشتر جذب شرکت­های دارای کیفیت افشای خوب می­شوند. ثانیاً، افشای خوب می­تواند به­گونه بالقوه بر فرصت­های معاملات سودآوری اثرگذار باشد که منافع آن­ها را افزایش می­دهد. از طرف دیگر اگر سرمایه­گذاران نهادی بر اطلاعات عمومی بازار متکی باشند یا منابع کافی برای به کارگیری اطلاعات محرمانه نداشته باشند، سهام شرکت­های دارای افشای مفید را ترجیح می­دهند. از آنجایی که افشا، یکی از سازوکارهای کاهش هزینۀ نظارت بر عملکرد شرکت می باشد، سرمایه­گذاران نهادی انگیزه­هایی برای اجبار مدیران به افشای اطلاعات مربوط[1] خواهند داشت (بوشنی و نو،2000). در تأیید این موضوع ال­گازار (1998) بیان نمود مالکیت نهادی ممکن می باشد موجب افشای داوطلبانۀ بیشتر گردد. وجود سرمایه­گذاران خارجی بزرگ اثر مفیدی بر راهبرد افشا دارد. بن­علی (2009) اظهار می­کند مداخلۀ سرمایه­گذاران نهادی خارجی برای بالابردن استانداردهای حاکمیت شرکتی بین­المللی بهره گیری می­شوند. نظارت فعال از طریق بلوک­های سرمایه­گذاری بزرگ، هزینه­های نمایندگی (جدایی مالکیت از مدیریت) و تقاضای افشای بیشتر و مفید را کاهش می­دهد. تحقیقات پیشین نتایج گوناگونی در مطالعه ارتباط مالکیت بلوک­های سرمایه­گذاری خارجی و سطح افشا ارائه کرده­اند. برای مثال، شادوتیز و بلونیز (1998) ارتباطی منفی میان مالکیت نهادی و افشای اطلاعات برای نمونه­ای از شرکت­های بورس فنلاند یافتند درحالی­که انگ و مک (2003) ارتباط مثبتی میان مالکیت دولتی بزرگ و اندازه افشای اختیاری در بورس سنگاپور یافتند.

[1] – Relevant Data

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

در این پژوهش اهدافی با دیدگاه­های متفاوت اظهار شده.

اهداف علمی پژوهش:

هدف کلی این پژوهش مطالعه تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام پژوهش، این اهداف پیگیری می گردد:

1- تبیین تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری (در شرکتهای دارای هزینه نمایندگی).

2- تبیین تفاوت حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی هستند نسبت به شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی نیستند. اهداف فوق ، ما را به این تفسیر رهنمون می سازد که بتوانیم بین شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی هستند و شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی نیستند، تفاوت قائل شویم. زیرا فرض بر این می باشد که در این دو گروه شرکت ها اندازه حساسیت جریانات نقدی متفاوت می باشد.

اهداف کاربردی پژوهش:

اولین کاربرد هر پژوهش جنبه نظری و توسعه رشته مورد پژوهش می باشد که زمینه لازم را برای توسعه

تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد. اما نتایج این پژوهش با در نظر داشتن هدف کلی آن می تواند برای گروه های زیر مفید واقع گردد:

1- تحلیل گران مالی: نتایج این پژوهش می تواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری هستند، مفید واقع گردد.

2- سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری هم برای مدیران شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران مهم خاصی می باشد.پس اخذ بهترین سیاست در مورد

سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای حساسیت جریانات نقدی هستند، مهم می باشد.

3- بانک ها و اعتبار دهندگان: به دلیل اهمیت حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری ،نتایج پژوهش حاضر می تواند برای ارائه اعتبار به وسیله اعتباردهندگان مفید واقع گردد.

مطالعه تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری