منابع و ماخذ مقاله سرمایه فکری، مدیریت سرمایه، دارایی ها

ن به‌منظور اعمال نظارت بر اين فعاليت، مؤسسه‌اى به نام بيمه مرکزى طبق مقررات اين قانون با اهداف زير تأسيس مى‌گردد. تنظيم بازار بيمه كشور وهدايت آناز طريق تصويبآييننامهها و مقررات توسعه و تعميم بيمههاي بازرگاني اعطاي مجوز تأسيس شركتها و شبكه كارگزاري و نظارت بر فعاليت شركتهاي بيمهاي به ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی جمع آوری اطلاعات، شبکه های زهکشی، نمای ساختمان

متأسفانه در ساختمانهای غیر مهندسی فراوان دیده می شود که همان تیرهایی راکه در سقف به کار می برند ادامه داده وبعد از عبور از دیوارها بعنوان کنسول استفاده می کنند که این باعث ضعف شده و خطر بالانس کردن وافت کنسول پیش می آید.(حتی در اثر بارهای قائم و ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی نفوذپذیری

داشت که میلگردهای قائم باید در داخل پی قلاب شوند. شکل ‏324: روکش بتنی سطوح درونی؛روکش توسط سقف قطع می شود اما کلاف های قائم با سوراخ کردن سقف امتداد می یابند. تقویت با استفاده از پشت بند: برای مهار بندی دیوارهای طویل،که در ساختمانهای طویل با پوشش خرپا وجود ادامه مطلب…

منبع پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، مسئولیت بین المللی، حقوق بین الملل

باید ثابت شود که آن دولت کنترل واقعی عملیاتی را که طی آن نقض ادعای حقوق صورت گرفته در دست داشته است.درست است که این رأی مربوط به مسئولیت یک دولت انقلابی و نیز مربوط به خسارات وارده در جریان شورش های مردمی نیست و از این رو مورد آن ادامه مطلب…

منبع پایان نامه ارشد درباره سازمان ملل، سازمان های بین المللی، مجمع عمومی

به عمل نیاورده باشد. مسئولیت کشورها بر اثر خسارت وارده از سوی شورشیان یا انقلابیون از دیدگاه های مختلف به بحث و اظهارنظر گذارده شده است. از نظر حقوقی دلیل عدم مسئولیت کشورها آن است که شورشیان یا انقلابیون مأموران حکومت قانونی نیستند تا کشور مربوطه مسئول رفتار واعمال آنان ادامه مطلب…

منبع پایان نامه ارشد درباره حقوق بین الملل، مسئولیت بین المللی، تعهدات بین المللی

ناشی از اوضاع و احوال و آثار اعمال افراد بعد از این پرونده آرایی از کمیسیونهای دعاوی بین کشورهای مختلف و مکزیک صادر شد که در آنها نیز اصل مذکور مورد بحث و قبول قرار گرفت.کمیسیون دعاوری کلی مکزیک-ایالات متحده که براساس کنوانسیون 8 سپتامبر 1933 تشکیل شده در چند ادامه مطلب…

منبع پایان نامه ارشد درباره مسئولیت بین المللی، حقوق بین الملل، مسئولیت بین المللی دولت

: مسئولیت کشورها در جنگ ها و انقلاب های داخلی 51بند اول: خسارات ناشی از عملیات نظامی و جنگی 51بند دوم: خسارات ناشی از اقدامات شورشیان و انقلابیون 53عنوان صفحهمبحث پنجم: نظریه حمایت سیاسی کشوری 54گفتار اول: مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی 54گفتار دوم: تعریف حمایت سیاسی 55گفتار ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان درمورد حقوق بین الملل، حقوق بشر، نظم عمومی

اصل عدالت و انصاف در آن رعایت نشده است لیکن در مقابل اشتباه در قضاوت از موجبات مسئولیت کشورها نیست مگر آنکه اشتباه ارادی باشد.گفتار چهارم: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال زیانبار اشخاص حقیقیافرادی عادی که در قلمرو حاکمیت یک کشور ساکن می باشند بدون وابستگی به حرفه شغل و ادامه مطلب…

مقاله رایگان درباره امر به معروف، فرد جامعه

مير سيد شريف جرجاني در شرح کلام او گفته است: اين تعريف، مقتضاي اصل کلامي ما است که همه اشيا بدون واسطه به فاعل مختار (خداوند) استناد داده مي‌شوند”. متکلمان عدليه (اماميه و معتزله) که به وجوب لطف بر خداوند اعتقاد دارند، عصمت را بر اين اساس تفسير کرده اند؛ ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان درمورد مسئولیت بین المللی، حقوق بین الملل، حقوق داخلی

ت بین المللی تصمیم می گیرند وسیاست خاصی اتخاذ می کنند، در مقابل این قدرت تصمیم گیری و اعمال صلاحیت مستقل موضوع مسئولیت آنها نسبت به یکدیگر پیش می آید بنابراین مسئولیت بین المللی را می توان ضمانت اجرایی صلاحیت در حقوق بین الملل دانست. منطق وجود مسئولیت ناشی از ادامه مطلب…