پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درمورد امر به معروف، فرد جامعه

مير سيد شريف جرجاني در شرح کلام او گفته است: اين تعريف، مقتضاي اصل کلامي ما است که همه اشيا بدون واسطه به فاعل مختار (خداوند) استناد داده مي‌شوند”. متکلمان عدليه (اماميه و معتزله) که Read more…

By mitra7--javid, ago