پایان نامه ارشد رایگان درباره برنامه درسی، نظریه پیچیدگی، پوزیتویسم، تعلیم و تربیت

بیش‏تر به رویکردهای ریاضیاتی و محاسباتی اشاره می‏کند، که اغلب تحت تاثیر شدید نظریه آشوب هستند. مورن استدلال می‏کند که این رویکرد ماهیت غیرـ خطی، ارتباطی سیستم‏های پیچیده را به رسمیت می‏شناسد، اما به دنبال مهار نمودن آن در شیوه‏هایی است که پوزیتویسم و کاهش‏گرایی را از نو عرضه می‏کند. ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد رایگان درباره نظریه پیچیدگی، ارتباطات پویا، عوامل محیطی، تمرکززدایی

درهم‏تنیده‏تر مرتب شده و این سامانه جدید، چیزی واقعی را بوجود می‏آورد که کل دربرگرفته است.” مشخصه دیگر واقعیت که در نوشته‏های اندیشمندان پیچیدگی بوضوح به چشم می‏خورد، بها دادن به عدم‎قطعیت واقعیت است. نتیجه بلافصل تصور واقعیت غیرقطعی، عدم‏توانایی در پیش‏بینی امور و در نتیجه پذیرش تاثیر امور غیرمنتظره ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد رایگان درباره نظریه پیچیدگی، سلسله مراتبی، فلسفه تحلیلی، معرفت‏شناسی

طول یک لایه از مایع واقع در میان صفحات گرم و سرد پدیدار می‏شوند. با تفاوت افزایش دما بین گرم و سرد، متمایل به تبدیل به یک نظم جدید از پیچیدگی، یک کهکشان مارپیچی زیبا می‏شوند(لاروچ181 و همکاران، 2007: 72). نظریه پیچیدگی مطرح می‎کند که در یک ساختار شبکه‎ای برای ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد رایگان درباره نظریه پیچیدگی، تغییر رفتار، عامل انسانی، پوزیتویسم

سیستم‏های انطباقی پیچیده با تأسیس مؤسسه سانتافه135 در اوایل دهه 1980، عبارت «سیستم‌های انطباقی پیچیده» مطرح شد (الهادف- جونز، ١٣93: 108). این موسسه در سایت خود رسالت و دیدگاهش را این چنین توصیف می‎نماید: “موسسه سانتافه انجمن پژوهش فرارشته‎ای است که مرزهای فهم علمی را گسترش می‏دهد. هدف آن کشف، ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد رایگان درباره نظریه پیچیدگی، پارادایم پیچیدگی، یونان باستان، پژوهش علمی

(البته بی‎آن‎که جدا کند) و هم در پی پیوند دادن و ارتباط بخشیدن. دوم، مسئله‎ی عدم‎قطعیت را طرح می‏کند. بنابراین پیچیدگی از یک سو پیوند دادن و ارتباط بخشیدن یعنی هم‏بافت و جهانی کردن است و از سوی دیگر، درگیر مسئله عدم‎قطعیت شدن. به گفته مورن و همکاران (1388: 54-52) ادامه مطلب…

منبع تحقیق با موضوع بيشتر، ارزشيابي، نياز، توصيفي

مشاهده نشد كه دانشآموزان پرسشي بپرسند كه از تفكر برآمده باشد. چون اساساً براي چنين هدفي تربيت نشدهاند و انتظاري براي اين هدف وجود ندارد. 5-2-6-3- مقوله برنامه درسي برنامه درسي مدارس كاملاً متكي بر محتوا و كتاب درسي است. معلمان هيچ كوششي براي ارائه مسئله يا مطلبي خارج از ادامه مطلب…

منبع تحقیق با موضوع مشاهده عمل، پرسشگری

دانشآموزان شروع به سر و صدا و شادي و صحبت ميكنند … معلم دانشآموزان را آروم كرده ميگويد: خوب … بچهها … اونروز بعد اينكه اينارو درست كرديم … صحبت دانشآموزان … يكي از دانشآموزان ميگويد: اون روز بهترين روز عمرم بود … دانشآموز ديگر ميگويد: اونروز خيلي كيف كرديم ادامه مطلب…

منبع تحقیق با موضوع آموزش و پرورش، فرهنگ دانش، علوم تربیتی، برنامه درسی

مثبتي به پرسشگري دانشآموزان ندارند و از پرسشهاي آنها برآشفته ميشوند. بخصوص اگر اين پرسشها نظر معلم را درباره يك موضوع به چالش بكشد. زيرا اين باور وجود دارد كه پرسش درباره نظر يك فرد به این معنی است که فرد موضوع را به خوبی فهم نکرده یا نظر و ادامه مطلب…

منبع تحقیق با موضوع پرسشگری، فاصله قدرت، فرهنگ دانش، عوامل بازدارنده

جمعگرا اولويت دارد. در بعد فرهنگي سوم ايران داراي نمره 43 است و جامعهاي نسبتاً زنگونه به شمار ميآيد. در كشورهاي زنگونه تمركز بر “كار كردن براي زنده ماندن است”، مديران براي اتفاق نظر تلاش ميكنند، و افراد، برابري، همبستگي و كيفيت را در زندگي كاري ارزشمند ميدانند. تضادها با ادامه مطلب…

منبع تحقیق با موضوع آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت، نظامهای آموزشی، دوران کودکی

نظامهای آموزشی بر این مبنا استوار است که معلم همه چیز را میداند و عملاً پرسشی وجود ندارد که پاسخ آن پیش معلم نباشد. بطوریکه شنیدن نمیدانم در دوران کودکی از معلم موجب تعجب و شگفتی است و در دوران بزرگسالی شنیدن عبارت نمیدانم موجب استهزا و نیشخند و تمسخر. ادامه مطلب…