پایان نامه ها

پایان نامه با کلمات کلیدی خود تنظیمی، اخلاق حرفه ای، روزنامه نگاری، نامه نگاری

قوانین، در هر حال، اعتبار خود را حفظ می کنند.این دستورالعمل شامل وضوح تبلیغات مناسب، راهکار ها، ادعاهای قیمت، عرضه ی محصول تبلیغ شده، ضمانت نامه ها، شیوه ها، ضوابط اخلاق عمومی و تبلیغات ویژه Read more…

By yazoa, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با کلمات کلیدی منابع حقوق، تبلیغات بازرگانی، رویه قضایی، رویه ی قضایی

ی مخاطبانشان را وسعت بخشیدند. این روزنامه ها، در عین آن که وسیله ی انتقال اطلاعات تجاری بودند، عده زیادی از کارگران با سواد را نیز جلب کرده بودند، در حالی که تبلیغات بازرگانی، کماکان Read more…

By yazoa, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با کلمات کلیدی شگفت انگیز، قانونگذاری، نظام حقوقی اسلام، نظام حقوقی

را نمی زند و باب دقت نظر و اجتهاد همواره گشوده است. اگر نگوییم حقوق، به دلیل طبیعت وابسته اش بیش تر از سایر دانش ها به تحرک نیازمند است، باید گفت از این قاعده Read more…

By yazoa, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با کلمات کلیدی تبلیغات بازرگانی، حقوق تبلیغات بازرگانی، فقه امامیه، حقوق بین الملل

رسانه‌ای (نوشتاری، سمعی وبصری مانند مطبوعات و رادیو و تلویزیون و غیره) با هدف معرفی و عرضۀ کالا، اطلاع‌رسانی و ارائۀ خدمات توسط ابزارهای مربوطه در سطح محدود و یا گسترده صورتمی‌گیرد. روشن است که Read more…

By yazoa, ago