پایان نامه ها و مقالات

تحقیق رایگان درباره پیامبر اسلام (ص)

ایشان می‌نویسد: «و قال ابوحنفیه: کل شخصین بینهما رحم محرم بالنسب فالقطع ساقط، کما یسقط بین الوالد و الولده، مثل الاُخوه و الأخوات والأعمام و العمّات والأخوال و الخالات». از نظر حنفیه تمام کسانی که Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها و مقالات

تحقیق رایگان درباره پیامبر اسلام (ص)

رأفت و عواطف و احساسات جایگاهی ندارند 3 . فلسفه‌ی اجرای حدود الهی، عبرت گرفتن مؤمنین و تنفر و بیزاری آنان از ارتکاب اعمال ممنوعه (بزهکارانه) می‌باشد. حضور جمعی از مؤمنین به عنوان شهود اجرای Read more…

By 92, ago