دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر

قسمتی از متن پایان نامه :

2 فرهنگ سازمانی قوی و فرهنگ سازمانی ضعیف

تمامی سازمان‌ها دارای فرهنگ هستند اما آنها دارای تاثیر یکسانی بر روی اعضای خود نمی‌باشند هر قدر التزام افراد به ارزش‌های اساسی سازمان بیشتر باشد و اعضای بیشتری به این ارزش‌ها معتقد باشند، فرهنگ آن سازمان قوی‌تر می باشد و تاثیر بیشتری روی رفتار افراد دارد. فرهنگ قوی نشان دهنده توافق در میان اعضای سازمان در اهمیت باورها و ارزش‌های فرهنگ می باشد. اگر رضایت و اجماع گسترده در میان افراد در مورد اهمیت آن وجود داشته باشد آن فرهنگ قوی می باشد و اگر توافق اندک داشته باشد فرهنگ ضعیف می باشد.

به اعتقاد گوردون[1] فرهنگ قوی انسجام، تجانس همگونی، ثبات و جاذبه، توافق، استحکام و استواری، نفوذ و کنترل درونی می باشد(گرندگ[2]،2007).

چهار عنصر اصلی یک فرهنگ قوی به ترتیب زیر می باشد:

1- ارزش‌ها: باورها و دیدگاههای اعضای یک سازمان می باشد.

2- قهرمانان: الگو ها و نمونه‌های ارزش‌های یک سازمان هستند

3- آداب و رسوم : تشریفاتی هستند که ارزش‌های یک سازمان را نشان می‌دهند.

4- شبکه فرهنگی: یک سیستم ارتباطی می باشد که از طریق آن ارزش‌های فرهنگی ایجاد و تقویت می شوند.

دو عامل گستردگی و شدت، تعیین کننده قوت و ضعف فرهنگ هستند. گستردگی که نشان دهنده تعداد افرادی می باشد که ارزش‌های اصلی فرهنگ را پذیرفته‌اند و شدت، درجه تعهد افراد به این ارزش‌های محوری می باشد. با کنار هم قرار دادن این دو معیار، سه نوع فرهنگ سازمانی به وجود می‌آید(زارعی،1384،ص84).

فرهنگ قوی: فرهنگ سازمانی که در آن تعداد اعضای متعهد به ارزش‌های غالب زیاد و اندازه تعهد آنان قوی می‌باشد.

فرهنگ میانه: حدفاصل بین فرهنگ قوی و فرهنگ ضعیف می باشد بعضی دارای تعدادی اعضای متعهد می‌باشند که تعهد آن کم می باشد و بعضی دارای تعداد اعضای کم با تعهد قوی هستند.

فرهنگ ضعیف: فرهنگ‌هایی هستند که تعداد اعضای متعهد شان محدود و اندک می باشد و اندازه تعهد این تعداد اندک نیز ضعیف می‌باشد.

[1] . gordon

[2] . greendexg

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1اهداف پژوهش

  1-4-1هدف کلی پژوهش: ارتباط‌ی فرهنگ سازمانی با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.

  2-4-1اهداف ویژه

 1. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی نوآوری با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 2. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی ریسک‌پذیری با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 3. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی رهبری با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 5. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی طرفداری سازمانی با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 6. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی کنترل با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 7. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی سیستم پاداش با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 8. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی سازش با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 9. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی الگوی ارتباطی با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 10. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی هویت با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 11. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی انسجام با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.

 

مطالعه ارتباط میان فرهنگ سازمانی و اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان