دانلود پایان نامه

 مطالعه تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

  • ساختار مالکیت

در هر شرکتی به­ندرت مالکیت و کنترل به گونه کامل تفکیک شده می باشد. اکثر اوقات مدیران درصدی از سرمایه شرکت را دارا هستند، درحالی­که بعضی مالکان، با در نظر داشتن اندازه سرمایه خود به گونه مؤثر قسمتی از کنترل شرکت را در اختیار دارند. پس ساختار مالکیت (یعنی هویت دارندگان سهام شرکت و اندازه آن) به گونه بالقوه عنصر مهمی از حاکمیت شرکتی می باشد.

تصور اینکه اشتراک بیشتر میان مالکیت و کنترل می­تواند باعث کاهش تضاد منافع و به دنبال آن افزایش ارزش شرکت گردد ، معقول می باشد. اگرچه روابط میان مالکیت، کنترل و ارزش شرکت پیچیده می باشد. برای مثال، مالکیت مدیریت شرکت می­تواند در جهت همسو­سازی بهتر منافع مدیران با سهامداران شرکت اقدام کند. اگر چه اندازه منافع مدیران و سهامداران به گونه کامل همسو نمی­شوند، مالکیت سرمایه بالاتر می­تواند محافظ مدیران باشد. پس اثر نهایی مالکیت مدیریتی بر ارزش شرکت ، به ارتباط جایگزینی اثرات همسویی و تقویتی[1] بستگی دارد.

سهامداران به­گونه بالقوه می­توانند بر اعمال مدیریت اثرگذار باشند. با گسترش مالکیت سهام در شرکت­های ایالات متحده ، مشکل آن می باشد که سهامداران جزء، مالک بخش بسیار کمی از سهام شرکت هستند. پس انگیزه کم یا هیچ انگیزه­ای برای صرف منابع اصلی برای نظارت بر مدیران یا تصمیم مؤثر بر شرکت ندارند. علاوه­براین ، مشکل آزادی اقدام مدیریت[2] انگیزه­های این سهامداران برای متناسب­سازی فعالیت­شان را کاهش می­دهد. اگرچه سهامدارانی که دارای جایگاه­های مالکیت مؤثرتری هستند، انگیزه­های بیشتری برای صرف منابع جهت نظارت و تأثیر بر مدیریت دارند.

در کنار مالکیت مدیریت بدون ابهام مالکیت سهامداران عمده خارجی نیروی مثبتی از چشم­انداز سایر سهامداران نیست. سهامداران عمده می­توانند از نفوذ خود چنان بهره گیری کنند که به احتمال زیاد مدیریت در جهت افزایش ارزش تمامی سهامداران تصمیم­گیری کند. منافع مشترکی از کنترل هست، یعنی سهامداران عمده به آن اقدام می­کنند اما تمام سهامداران از آن منتفع می­شوند. اگر چه علاوه­ بر منابع کسب شده توسط سهامداران عمده، منافع اختصاصی کنترل نیز هست. این منافع اختصاصی می­توانند از دید دیگر سهامداران بی­ضرر باشند. برای مثال سهامدار عمده می­تواند به­سادگی با بهره گیری از سهامدار اصلی بودن از دستیابی به افراد قدرتمند برخوردار گردد. اگر سهامداران عمده کنترل خود را در جهت استخراج منابع شرکت بهره گیری کنند، منافع اختصاصی کنترل در جهت تقلیل ارزش شرکت برای دیگر سهامداران خواهد بود. پس اثر نهایی مالکیت سهامداران عمده بر اندازه­گیری ارزش شرکت به اثر جایگزینی میان منافع مشترک کنترل سهامدار عمده و هر بهره گیری شخصی از ارزش شرکت توسط سهامدار عمده بستگی دارد.

در اکثر کشورهای جهان، دولت از مالکان مؤثر شرکت­هاست. مالکیت دولتی پیوند قابل توجه گسترش­یافته

و متمرکز شده مالکیت را ارائه می­دهد. اگر دولت را به عنوان یک شرکت واحد در نظر بگیریم، شرکت­های دولتی متمرکز مالکیت بسیار زیادی دارند. اگرچه برخلاف سهامداران عمده خصوصی، مالکیت دولتی با پولی سرمایه­گذاری شده می باشد که نهایتاً به طورکلی متعلق به دولت می باشد، نه افراد درون دولت که در فعالیت شرکت نفوذ دارند. تبدیل مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی، که خصوصی­سازی[3] نامیده می­گردد، محیط مطلوبی برای آزمون اثرات مالکیت بر عملکرد شرکت­ها فراهم می­کند.

[1] – Enterechment effects

[2] – Free – rider

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3] – Privatization

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

در این پژوهش اهدافی با دیدگاه­های متفاوت اظهار شده.

اهداف علمی پژوهش:

هدف کلی این پژوهش مطالعه تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام پژوهش، این اهداف پیگیری می گردد:

1- تبیین تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری (در شرکتهای دارای هزینه نمایندگی).

2- تبیین تفاوت حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی هستند نسبت به شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی نیستند. اهداف فوق ، ما را به این تفسیر رهنمون می سازد که بتوانیم بین شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی هستند و شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی نیستند، تفاوت قائل شویم. زیرا فرض بر این می باشد که در این دو گروه شرکت ها اندازه حساسیت جریانات نقدی متفاوت می باشد.

اهداف کاربردی پژوهش:

اولین کاربرد هر پژوهش جنبه نظری و توسعه رشته مورد پژوهش می باشد که زمینه لازم را برای توسعه

تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد. اما نتایج این پژوهش با در نظر داشتن هدف کلی آن می تواند برای گروه های زیر مفید واقع گردد:

1- تحلیل گران مالی: نتایج این پژوهش می تواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری هستند، مفید واقع گردد.

2- سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری هم برای مدیران شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران مهم خاصی می باشد.پس اخذ بهترین سیاست در مورد

سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای حساسیت جریانات نقدی هستند، مهم می باشد.

3- بانک ها و اعتبار دهندگان: به دلیل اهمیت حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری ،نتایج پژوهش حاضر می تواند برای ارائه اعتبار به وسیله اعتباردهندگان مفید واقع گردد.

مطالعه تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

 

دیدگاهتان را بنویسید