دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-4- نوسان پذیری جریان وجه نقد

ازآنجایی که جریان­های نقد عملیاتی به علت دارا بودن محتوای اطلاعاتی، همواره یکی از مهمترین اقلام صورت های مالی بوده می باشد، پس توانایی اثرگذاری بر تصمیمات سرمایه­گذاران را دارد، که در این صورت نوسانات کوتاه مدت و بلند مدت جریان های نقدی می تواند اطلاعات مهم و مربوطی را برای سرمایه گذاران به همراه داشته باشد(تقی نژاد، 1389).

هرچه جریان وجوه نقد شرکت از نوسان بیشتری برخوردار باشد، برنامه ریزی و تصمیم­گیری­های مرتبط با آن مشکل­تر و ریسک آن نیز بیشتر خواهد بود. در اینگونه موارد، شرکت ها موجودی­های نقدی بیشتری را نگهداری می نمایند تا ریسک مواجه با کمبود نقدینگی را کاهش دهند و با اطمینان بیشتری بتوانند برنامه های خود را دنبال نمایند. در واقع نوسانات جریان وجوه نقد باعث می گردد که توانایی شرکت در بهره گیری از فرصت­های سرمایه­گذاری سود آور کاهش یابد(ارسلان و همکاران،2010). بدین­گونه افزایش ریسک، کمبود نقدینگی و کاهش فرصت های سرمایه­گذاری می تواند منجر به کاهش جریان های نقدی و افزایش حساسیت جریان وجه نقد گردد .پس این گونه نتیجه­گیری می­گردد که این نوسانات جریان وجوه نقد بر حساسیت جریان وجه نقد تاثیرگذار می باشد و می تواند منجر به تغییرات آن گردد. افزایش در اندازه نوسانات جریان­های نقدی، می تواند ابهام در مورد جریان­های نقدی آتی را افزایش داده و ریسک سرمایه­گذاری را افزایش دهد، پس انتظار میرود تاثیری منفی بر ارزیابی­های سرمایه­گذاری داشته باشد. از این رو می توان گفت، وجود یک ارتباط منفی بین نوسانات جریان نقدی در کوتاه مدت و بلند مدت و بازده سهام، منطقی بنظر برسد(همان ماخذ).

کینز(1936) نشان داد که چگونه اندازه بهینه نگهداری موجودی ­های نقدی توسط شرکت­ها درحضور نوسانات جریان وجوه نقد تغییر می کند. زمانیکه نوسانات افزایش یابد و منجر به کاهش جریانات نقدی در شرکت گردد، تغییر در اندازه وجه نقد نگهداری شده مثبت می گردد که همان مثبت شدن سطح انباشت وجه نقد می باشد

و برعکس هنگام مواجه شدن شرکت با جریانات نقدی مثبت و کاهش ریسک و نوسانات منجر به منفی شدن موجودی نقدی نگهداری شده در شرکت میباشد(همان ماخذ).

المیدا و همکاران (2009) نیز نتیجه گرفت که نگهداری موجودی­های نقدی توسط شرکت ها، ارتباط­ای مثبت با نوسانات جریان وجوه نقد شرکت ها دارد. همچنین انتظار می­رود شرکت هایی که دارای نوسانات بیشتر جریان وجوه نقد می­باشند ، جهت کاهش هزینه­های ناشی از محدودیت­های نقدینگی، موجودی­های نقدی بیشتری را نگه دارند. بایستی توجه داشت این مورد در نتیجه رجحان شرکت در مورد تامین مالی داخلی نسبت به تامین مالی خارجی می باشد.

همین گونه اپلر و همکاران(1999) دریافتند که، شرکت های دارای ریسک بیشتر جریان وجوه نقد، به دنبال نسبت نقدینگی بالاتری می باشند. عدم قطعیت باعث می گردد شرکت در زمان هایی بیشتر از آن چیز که که پیش بینی کرده می باشد وجوه پرداختی داشته باشد، پس می توان انتظار داشت شرکت هایی که نوسان جریان وجوه نقد بیشتری دارند ، موجودی های نقدی بیشتری را نیز نگهداری می کنند(عنایتی،1388).از سویی نگهداری موجودی های نقدی می تواند بعنوان وسیله­ای حفاظتی در برابر نوسانات جریان وجه نقد (که باعث تنزل  شرکت در بهره گیری از فرصت های سرمایه گذاری سودآور)گردد(ارسلان و همکاران،2010).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این پژوهش اهدافی با دیدگاه­های متفاوت اظهار شده.

اهداف علمی پژوهش:

هدف کلی این پژوهش مطالعه تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام پژوهش، این اهداف پیگیری می گردد:

1- تبیین تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری (در شرکتهای دارای هزینه نمایندگی).

2- تبیین تفاوت حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی هستند نسبت به شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی نیستند. اهداف فوق ، ما را به این تفسیر رهنمون می سازد که بتوانیم بین شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی هستند و شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی نیستند، تفاوت قائل شویم. زیرا فرض بر این می باشد که در این دو گروه شرکت ها اندازه حساسیت جریانات نقدی متفاوت می باشد.

اهداف کاربردی پژوهش:

اولین کاربرد هر پژوهش جنبه نظری و توسعه رشته مورد پژوهش می باشد که زمینه لازم را برای توسعه

تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد. اما نتایج این پژوهش با در نظر داشتن هدف کلی آن می تواند برای گروه های زیر مفید واقع گردد:

1- تحلیل گران مالی: نتایج این پژوهش می تواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری هستند، مفید واقع گردد.

2- سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری هم برای مدیران شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران مهم خاصی می باشد.پس اخذ بهترین سیاست در مورد

سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای حساسیت جریانات نقدی هستند، مهم می باشد.

3- بانک ها و اعتبار دهندگان: به دلیل اهمیت حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری ،نتایج پژوهش حاضر می تواند برای ارائه اعتبار به وسیله اعتباردهندگان مفید واقع گردد.

مطالعه تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری