دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

یکی از تحولات اساسی که در مدیریت امروزی شکل گرفته می باشد، تحول در نحوه در نظر داشتن سازمان می باشد. تا قبل از دو دهه پیش چنین تصور می‌گردید که سازمان‌ها ابزار عقلایی برای ایجاد هماهنگی و کنترل افراد در جهت دستیابی به اهداف بوده و دارای سطوح عمودی از بخش‌ها، قسمت‌ها و واحدها می‌باشند و مبتنی بر روابطی از قدرت هستند. اما امروزه اذعان می گردد که سازمان‌ها چیزی بیشتر از این موضوع بوده و در نظر داشتن موضوعاتی همچون جو سازمانی و فرهنگ سازمانی به عنوان پدیده‌های نسبتا جدیدی، در مطالعات سازمان و مدیریت جدید بیشتر مدنظر بوده و در دهه‌های اخیر به شدت فراگیر شده می باشد. فرهنگ سازمانی از نظر رابینز، سیستمی از استنباط مشترک می باشد که اعضا نسبت به یک سازمان دارند و همین ویژگی باعث موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می گردد. و خلاقیت از نظر رابینز[1] به معنی توانایی ترکیب ایده‌ها در یک روش منحصر به فرد یا ایجاد پیوستگی بین این ایده‌ها می‌باشد. از آنجایی که عمده کار و فعالیت بشر‌ها در سازمان‌ها انجام می‌گیرد، مدیران می توانند ظهور خلاقیت را در سازمان ها با ایجاد زمینه های مناسب سرعت بخشند و این پژوهش نخواهد پذیرفت مگر اینکه خود مدیران دارای افق‌های فکری خلاقانه باشند.

این فصل که فصل دوم پایان نامه می باشد شامل دو قسمت می باشد که قسمت اول آن شامل دو بخش کاملا مجزا می‌باشد. بخش اول مربوط به فرهنگ سازمانی و تعاریف و کارکرد های آن می‌باشد و بخش دوم آن مربوط به خلاقیت و تعاریف و دیدگاههای آن می‌باشد. قسمت دوم این فصل مربوط به پیشینه پژوهش فرهنگ سازمانی و خلاقیت می باشد که در آن آغاز تحقیقات داخلی و سپس تحقیقات خارجی اظهار شده می باشد تا شناختی را نسبت به این موضوع برای خوانندگان اظهار کند. امید می باشد با خواندن این فصل آشنایی کامل با فرهنگ سازمانی و خلاقیت برای خوانندگان محترم و دانش‌پژوهان پیدا گردد.

[1]. rabbinz

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1اهداف پژوهش

  1-4-1هدف کلی پژوهش: ارتباط‌ی فرهنگ سازمانی با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.

  2-4-1اهداف ویژه

  1. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی نوآوری با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  2. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی ریسک‌پذیری با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  3. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی رهبری با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  4. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی طرفداری سازمانی با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  5. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی کنترل با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  6. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی سیستم پاداش با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  7. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی سازش با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  8. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی الگوی ارتباطی با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  9. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی هویت با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  10. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی انسجام با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.

 

مطالعه ارتباط میان فرهنگ سازمانی و اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید