دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی

قسمتی از متن پایان نامه :

– اظهار مساله

سالها قبل ، صحبت از هوش شناختی (IQ) و چگونگی سنجش آن مورد توجه اکثر متخصصین در جهان محسوب می گردید. اما در دهه ی کنونی در تمامی محیط های کاری علی الخصوص سازمان های آموزشی، هوش عاطفی بعنوان پارادایم فکری اکثر متخصصین منابع انسانی گردیده می باشد؛ بطوریکه  اظهار می دارند80 درصد موفقیت های افراد در سرکار به هوش عاطفی آنها وابسته می باشد و تنها 20 درصد آن به بهره هوشی مربوط می گردد. با این حساب ، هوش عاطفی، اصطلاح فراگیری می باشد که مجموعه گسترده ای از مهارت ها و خصوصیات فردی را در برگرفته و معمولا ً به آن دسته مهارت های درون فردی و بین فردی اطلاق می گردد که فراتر از حوزه مشخصی از دانش های پیشین ، زیرا هوشبهر و مهارت های فنی یا حرفه ای می باشد(سبحانی نژاد،2009).

در بعضی از تحقیقات نیز نشان داده شده که توانایی هوش عاطفی باعث می گردد تا یک جو سازمانی مناسب بر ای پرورش بیشتر استعداد کارکنان ایجاد گردد و در نهایت منجر به  فراهم شدن شرایطی به

 

مقصود پیاده سازی فرهنگ سازمانی یادگیری در سازمان ها می گردد، که به عنوان یک مزیت رقابتی در دنیای رقابتی مطرح می باشد. پس می توان گفت که با وجود اینکه نیروی محرک تحولات در قرن بیستم هوش عقلی یا منطقی بوده می باشد، اما طبق شواهد موجود در آغاز قرن بیست و یکم هوش عاطفی موجب تحولات روزافزون خواهد بود(دیربرن،2003 ).

امروزه  اصلاح  قانونگذاری ، تجدید  ساختار سازمان ها، کاربردهای  متنوع و روزافززون  فن آوری ، ادارات پست را از بنگاههای  دولتی  به  کسب  و  کارهای  تجاری  با  اهداف  تجاری  و عملیاتی  تغییر داده می باشد . پیشرفتهای چشمگیر و پی در پی  در  عرصه  فناوری  اطلاعاتی،  بعضی ناظران را به این نتیجه رسانده که  بخش  پستی در حال افول بوده و روزهای  خوش آن گذشته می باشد. اما  بایستی  به  این  نکته  توجه  داشت که  در حال  حاضر در کشورهای توسعه  یافته مثل آمریکا، آلمان، سوئد، هلند، ژاپن و …. پست ازجایگاه  تجاری  و  ارائه دهنده خدمات خوبی برخوردار می باشد  بطوریکه  پست  کره جنوبی  پنجمین  شرکت  بزرگ  تجاری، بعد از شرکت های سامسونگ، هیوندای، ال.جی و کره تله کوم می باشد.(پورتال شرکت پست جمهوری اسلامی ایران). از سوی دیگر طریقه رو به رشد جهانی شدن و از بین رفتن موانع  تجاری  باعث  تحریک  رقابتی  فراتر از بازارهای پستی  ملی شده می باشد. مرزهای سنتی و جغرافیایی محو شده و روش های پذیرفته شده  تعامل با  ادارات  پست  هر روز  با  چالش  شدید روبروست و این امر بی شک بی ارتباط با هوش مدیران و فرهنگ سازمانی نیست.

مدیریت و یا عوامل انسانی مهمترین علت های تحولاتی می باشد که امروزه بشر در همه زمینه ها و به هر شکل در جوامع گوناگون شاهد آن می باشد که برای حرکت به سوی شرایط بهتر علاوه بر عواملی زیرا سرمایه ، مواد اولیه و غیره مهمترین و اصلی ترین عامل نیروی انسانی می باشد و لذا هوش عاطفی می تواند شکل تکامل یافته ای از در نظر داشتن بشر در سازمان ها باشد و ابزاری جدید و شایسته در دستان مدیران تجاری و تامین رضایت آنها باشد و نیز به عنوان توانایی درک احساسات و نیاز دیگران در جهت آموزش و هدایت آنان در راهی که منتهی به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت سازمانی و رضایت افراد در جامعه می گردد ، کمک بسیار کارسازی می باشد . مدیران اثر بخش و موفق به قابلیت های عاطفی توجه فراوان دارند و در ارتباطات خود به خوبی می توانند عواطف و احساسات دیگران را درک کنند و متناسب با آن عکس العمل نشان دهند و در یک کلام از هوش عاطفی بالایی برخوردارند و همین توانایی باعث می گردد تا یک جو سازمانی مناسب برای پرورش بیشتر استعداد کارکنان ایجاد گردد و در نهایت منجر به فراهم شدن شرایطی به مقصود پیاده سازی فرهنگ سازمانی یادگیرنده در سازمانها گردد. هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه ارتباط هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یاد گیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی می باشد زیرا که در سال های اخیر پرسنل اداره کل از عدم توجه مدیران به مسائل پرسنل اظهار نارضایتی می نمایند به طوری که در چند ماه اخیر دهها نفر از پرسنل این اداره کل به سازمانهای دیگر انتقالی گرفته و چندین نفر نیز به دنبال ترک این سازمان می باشند.

راهبرد کلیدی  خدمات  پستی، پیش بینی   نیازها  و مهندسی مجدد خدمات موجود و توسعه خدمات جدید جهت برآوردن  نیازهای پیوسته در حال تغییر مشتری می باشد. سازمان های خدماتی مشتری  محور مانند پست جمهوری اسلامی ایران کوشش می کنند تا کلیه فرآیندها ، استراتژی ها و اهداف کلان سازمان را منطبق با خواسته ها و الزامات مشتریان  قرار دهند. پس به این مقصود  در این پژوهش به مطالعه ارتباط هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی می پردازیم چراکه  در عصر کنونی منابع انسانی تبدیل به سرمایه انسانی شده و از اهمیت  بیستری برخوردار می باشدکه این امر در شرکت پست که سرمایه اصلی آن نیروی انسانی می باشد از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

1-5-1 اهداف کلی

هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی می باشد.

1-5-2- اهداف فرعی

1-تعیین ارتباط خود آگاهی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

2- تعیین ارتباط خود مدیریتی مدیران با فرهنگ سازمانی یاد گیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

3- تعیین ارتباط آگاهی اجتماعی مدیران با فرهنگ سازمانی یاد گیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

4- تعیین ارتباط مهارت های اجتماعی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در  اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

مطالعه ارتباط هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی