دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی

قسمتی از متن پایان نامه :

هوش طبیعی

عامل مهم متمایز کننده بشر از سایر حیوانات توان بشر در همراه کردن چیزهای متفاوت با یکدیگر برای به خاطر سپردن آنها و بهره گیری از استعاره و قیاس ( مشابهت ) بشر با بهره گیری از استعاره و قیاس قواعد جدیدی ایجاد می کند و قواعد قدیمی را در وضعیت های جدید بکار می گیرد و گهگاه نیز بصورت شهودی یا غریزی و بدون بکارگیری قواعد رفتار می کند. بیشتر آن چیزی که شعور متعارف در بشر نامیده

می گردد در توان او برای ایجاد استعاره و قیاس نهفته می باشد. هوش طبیعی بشر همچنین توان منحصر به فردی برای تحمیل دستگاه ادراکی به دنیای اطرافش دارد. مفاهیم کلان نظیر علت و معلول، زمان و مفاهیم خرد نظیر صبحانه، نهار، شام همه توسط بشر ها بر محیط اطرافشان تحمیل شده اند. از ویژگی های محوری رفتار هوشمند بشر، اندیشه و اقدام بر اساس این مفاهیم می باشد.

 

 

 

 

1-Nisenfeld

 

 

ویژگی ها هوش طبیعی

(بشر)

هوش مصنوعی

(ماشین)

قابلیت بدست آوردن مقدار زیادی اطلاعات خارجی بالا پایین
قابلیت بهره گیری از انواع گیرنده ( چشم، گوش، بویایی، چشایی) بالا پایین
قابلیت خلاق بودن و تصور بالا پایین
قابلیت یادگیری از تجربه بالا پایین
قابلیت فراموشی بالا پایین
قابلیت انجام محاسبات پیچیده پایین بالا
قابلیت تطبیق بالا پایین
قابلیت بهره گیری از انواع منابع اطلاعاتی بالا پایین
قدرت انتقال اطلاعات پایین بالا
قابلیت تأمین هزینه کسب هوش بالا پایین

 

جدول شماره2-2: مقایسه هوش مصنوعی و هوش طبیعی(نیسنفلد،1989)

2-4-3- هوش اجتماعی1 : ثراندیک اظهار می دارد که توانایی اجتماعی، عنصر مهمی از هوش می باشد. هوش اجتماعی از نظر ثراندریک توانایی درک دیگران، اقدام و رفتار هوشمندانه و خردورزانه در روابط با دیگران می باشد،  لذا از اشکال انتزاعی و  مکانیکی  هوشی متمایز می شوند. از سال 1920 تا 1990 علاقه به

پژوهش در زمینه هوش کرده اند. به این ترتیب محققان به این نتیجه رسیده اند که هوش توانایی هایی فراتر از هوش شناختی را در بر می گیرد.(الون و هایگینز، 2005) .

 

2-5- هوش عاطفی و بهره هوشی2

هوش عاطفی و بهره ی هوشی قابلیت های متضادی نیستند. بلکه بیشتر می توان چنین گفت که متمایزند. همه ما ترکیبی از هوش و عاطفه داریم، افرادی که دارای بهره هوشی بالا و هوش عاطفی بسیار ضعیف (یا بهره ی هوشی پایین و هوش عاطفی بالا) باشند.علیرغم وجود نمونه نوعی، نسبتاَ نادرند.(دولویکس و هیگس3 ، 2000).

ریون بار-آن (1999) در پی یافتن پاسخی برای این سوال که چرا بعضی از افراد نسبت به بعضی افراد دیگر در ابعاد مختلف زندگی موفق ترند،به تحقیقات بسیاری دست زده اند. این سوال لزوم مرور کلی عواملی که تصور می گردید جایگاه کلی را رقم می زنندو سلامت و هیجانی را موجب می شوند، ایجاد می کند.

بار- آن دریافت که تنها کلید موفقیت و تنها عامل پیش بینی کننده ی آنها هوش عقلی نیست بلکه بایستی در جستجوی عوامل دیگری بود. بر اساس مطالعات دانیل گلمن در بهترین شرایط همبستگی

1- Social Intelligence

2- Intelligence quetion

3- Dulewicz & Higgs

اندکی(7%) بین هوش عمومی و بعضی ابعاد هوش عاطفی هست. بطوریکه می توان ادعا نمود

آنها اکثراً ماهیت مستقل دارند. وقتی افراد دارای بهره هوشی بالا در زندگی تقلا می کنند و افراد دارای هوش متوسط بطور شگفت انگیزی پیشرفت می کنند، شاید بتوان آن را به هوش عاطفی بالای آنان نسبت داد.

پس  افرادی که از هوش عاطفی قوی برخوردارند، از نظر اجتماعی متعادل، شاد و سر زنده‌اند و هیچ گرایشی به ترس یا نگرانی ندارند و احساسات خود را به گونه مستقیم اظهار کرده و راجع به خود مثبت فکر می‌کنند. آنان ظرفیت چشمگیری برای تعهد، پذیرش مسئولیت و قبول چارچوب اخلاقی دارند و در ارتباط خود با دیگران بسیار دلسوز و با ملاحظه‌اند و از زندگی عاطفی غنی، سرشار و مناسبی برخوردارند. آنان همچنین با خود، بسیار راحت برخورد می‌کنند (دوستار، 1382).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

1-5-1 اهداف کلی

هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی می باشد.

1-5-2- اهداف فرعی

1-تعیین ارتباط خود آگاهی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

2- تعیین ارتباط خود مدیریتی مدیران با فرهنگ سازمانی یاد گیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

3- تعیین ارتباط آگاهی اجتماعی مدیران با فرهنگ سازمانی یاد گیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

4- تعیین ارتباط مهارت های اجتماعی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در  اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

مطالعه ارتباط هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی