دانلود پایان نامه

 مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-7) فرضیه مدیریت سود و فرضیه بازار

تحقیقات دامنه داری حول محور دو فرضیه اصلی که با هم در رقابت هستند انجام شده می باشد دسته ای از فرضیات اظهار می­کنند که بازار بطور منظم با روش‌های حسابداری گمراه می­گردد. بسیاری از تحقیقات حسابداری بر اساس این فکر بودند که اطلاعات حسابداری تنها اطلاعاتی می باشد که سرمایه گذاران دارند و بر اساس آن تصمیم می­گیرند. پس تغییر در رویه­های حسابداری بدون در نظر داشتن تاثیر آن در مالیات بر جریانهای نقدی اثر می گذارد. بسیاری از حسابداران اظهار داشته­اند که مدیریت همواره با بهره گیری از روشهای حسابداری اقدام به یکنواختی سود می­کنند، یعنی مدیران کوشش دارند بر بازار اوراق بهادار اثر بگذارند و نظر سهامداران را نسبت به قیمت سهم تغییر بدهند. به این ترتیب فرض می­گردد که بین سود حسابداری و قیمت سهام ارتباط مستقر می باشد. پس تغییر در رویه حسابداری که سود را افزایش می­دهد همراه با افزایش قیمت سهم و تغییر در رویه حسابداری که سود را کاهش می­دهد همراه با کاهش قیمت سهم می باشد. یعنی سود حسابداری و قیمت سهم هم جهت حرکت می­کنند. (بدون در نظر داشتن تغییر در ارزش فعلی جریانهای آتی وجه نقد).

دستۀ دیگری از فرضیات، توضیحات مذکور را به علت اتکا بر مفروضات غیر واقعی اقتصادی و رفتاری مورد انتقاد قرارداده­اند، برای مثال واتز بحث می­کند که دستکاری سود بیهوده می باشد زیرا شرکت کنندگان در بازار، خبره و آگاهند و قادرند چنین اقداماتی را خنثی کنند. این دسته از فرضیات هم چنین اظهار می­دارند که بعد از اعلام تغییر در رویه‌های حسابداری غیر ممکن می باشد که نرخ بازده غیر نرمالی به علت آگاهی از تغییر در رویه حسابداری ممکن نیست. این فرضیات را فرضیات بی اثر نام گذاری کرده­اند. (تغییر در رویه حسابداری تاثیری در قیمت اوراق بهادار ندارند) اگر چه به علت معضلات علمی و روش شناختی هیچ یک از تحقیقات نتوانسته­ می باشد قطعاً فرضیه­ای را اثبات کند اما می­توان چنین نتیجه گرفت که تأثیر بهره گیری از روشهای حسابداری توسط مدیریت کم رنگ شده می باشد (ثقفی، 1374).

2-3-8) روش‌های مدیریت سود

رونن و سادن مدیریت سود را به 3 روش کلی ممکن دانسته­اند: (آقایی و کوچکی، 1375، ص 49-32)

  • مدیریت از طریق وقوع و یا تشخیص رویداها 1

2- مدیریت از طریق تخصیص در طول زمان[1]

3- مدیریت از طریق طبقه بندی[2]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- مدیریت از طریق وقوع و یا تشخیص رویدادها

مدیران می­توانند زمان وقوع رویدادهای مالی را به گونه­ای برگزینند که تأثیر آن کاهش نوسانهای دوره­ای سودهای گزارش شده باشد. این امکان از آن جهت میسر می­گردد که وقوع بعضی رویدادهای مالی تابعی از قواعد حسابداری حاکم بر شناخت آن هاست.

2- مدیریت از طریق تخصیص در طول زمان

مدیر می­تواند با بهره گیری از اختیارات کنترلی به تخصیص اثرات ریالی بعضی رویدادهای مالی در طول زمان (دوره­های مالی مختلف) اعمال نظر کند به گونه­ای که نتایج آن طریقه همواری از سودهای گزارش شده باشد. (به عنوان مثال انتخاب روش مستقیم یا نزولی در محاسبه استهلاک)

3- مدیریت از طریق طبقه بندی

در این روش مدیران با انتخاب اقلام میانی صورت حساب سود و زیان ترتیب مکانی قرار گرفتن آن‌ها را تحت کنترل قرار می­دهند که نتیجه آن تاثیر بر اندازه سود گزارش شده در مراحل مختلف می باشد . (به عنوان مثال عادی یا غیر عادی تلقی کردن بعضی از اقلام سود یا زیان)

1 Events Accurance and / or Recognition

[1] Alocation over Time

[2] Classification

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سئوالات پژوهش:

سئوال اصلی پژوهش :

آیا بین سرمایه فکریو مدیریت سود ارتباط معناداری هست؟

سئوالات فرعی پژوهش:

  • آیا بین ضریب سرمایه انسانی و مدیریت سود ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین ضریب سرمایه ارتباطی و مدیریت سود ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین ضریب سرمایه ساختاری و مدیریت سود ارتباط معناداری هست؟

مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

 

دیدگاهتان را بنویسید