دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-4- بخش سوم: مسائل نمایندگی  

2-4-1- هزینه نمایندگی[1]

در پژوهش های حسابداری، تئوری نمایندگی که آن را «تئوری قراردادی» هم می­نامند اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده می باشد. در حقیقت تفکیک منافع مدیریت و مالکیت (که در خارج از شرکت قرار داشته و درگیر تصمیمات مدیریت نمی­باشد) منشأ پیدایش این تئوری گردید. پژوهش واتز و زیمرمن نخستین تئوری نمایندگی بود که در حسابداری انجام گردید. بطور معمول پژوهش ها در زمینه تئوری نمایندگی، استنتاجی یا استقرایی می­باشد

و نمونه خاصی از آنها، رفتاری می باشد. اگر چه تئوری نمایندگی ریشه در علوم مالی و اقتصادی (و نه در روانشناسی و جامعه­شناسی) دارد، مفروضات آن بر این پایه قرار دارد که افراد همواره می­کوشند بهترین منافع خود را تأمین نمایند. و همین امر باعث می­گردد که گاهی این منافع با بهترین منافع شرکت در تضاد باشد. فرض مهم دیگری که تئوری نمایندگی بر پایه آن قرار دارد این می باشد که شرکت کانون یا محل تلاقی روابط قراردادهایی می باشد که بین مدیریت، مالکان، بستانکاران و دولت هست. در نتیجه، در تئوری نمایندگی انواع هزینه­های مختلف مربوط به نظارت و تقویت روابط بین این گروه­های مختلف مطرح می باشد. برای مثال، می­توان حسابرسی را به صورت ابزاری دانست که اطمینان می­دهد که صورت­های مالی به وسیله نیروهای خارج از شرکت مورد مطالعه دقیق قرار گرفته می باشد. گذشته از این، اگر فرض کنیم در مورد صورت­های مالی اظهارنظر مقبول ارائه شده می باشد، تصور بر این خواهد بود که صورت­های­مالی طبق شاخصی به نام اصول پذیرفته شده حسابداری[2] تهیه شده­اند، از این رو، در حسابرسی کوشش می­گردد به نیروهای خارج از شرکت مانند مالکان و بستانکاران اطمینان داده گردد که مدیریت بر شرکت کنترل لازم اعمال نموده می باشد. بدیهی می باشد که رویدادهای جدید در دنیای شرکت­ها موجب تزلزل اعتماد مردم به این نوع حسابرسی­ها شده­اند و بسیاری از روابط نمایندگی بین گروه­ها براساس اعداد حسابداری تعریف می­شوند(کبیرزاده،1389).

یک فرضیه اثبات نشده تئوری نمایندگی این می باشد که مدیریت می­کوشد با کاهش دادن هزینه­های مختلف نمایندگی ناشی از نظارت یا مبتنی بر قرارداد، اندازه رفاه خود را به حداکثر برساند. توجه کنید که چنین دیدگاهی درست همانند این نیست که بگوییم مدیریت می­کوشد که ارزش شرکت را به حداکثر برساند. در حالی که مدیریت می­کوشد حقوق و پاداش خود را به حداکثر برساند، حال بایستی چنین کاری را در چارچوب افزایش سود خالص، بازده سرمایه یا سایر شاخص­های مشابه حسابداری انجام دهد و این در حالی می باشد که همزمان می­کوشد قیمت سهام شرکت در مسیر مثبت تغییر کند. از این رو، مقصود از کاهش دادن هزینه نمایندگی این می باشد که بدون اینکه بر ارتباط ظریف بین شاخص­ها یا معیار سنجش عملکرد خدشه منفی وارد آید به گونه­ای اقدام گردد که حسابرس اظهارنظر مشروط ننماید. و این در حالی می باشد که کوشش اصلی مدیریت در راستای بهبود عملکرد خواهد بود. همچنین امکان دارد مدیریت مقرراتی از حسابداری را به اجرا در آورد که موجب به حداکثر رسیدن سود آنی (و نه سود بلندمدت) بشود، مانند بهره­مند شدن از معافیت مالیاتی ناشی از سرمایه­گذاری تا بدین وسیله حقوق و پاداش خود را به حداکثر برساند. برگ اختیار خرید سهام می­تواند نمونه بسیار مهمی از منافع مدیریت ارائه نماید که با منافع سهامداران در تضاد می باشد. گاهی این پدیده را «رفتار فرصت­طلبانه» یا «خطر اخلاقی» می­نامند.

حسابرسی به عنوان نمونه­ای از آن چیز که باعث می­گردد هزینه­های نمایندگی به حداقل برسد می­تواند نمونه­ای از «قرارداد کارا» باشد. در مورد همبستگی بین روش منتخب حسابداری با نمونه­هایی از آن روبرومی­شویم و اغلب این نمونه­ها می­توانند گمراه­کننده باشند(همان ماخذ).

سایر مفروضات مربوط به ماهیت شرکت به گونه­ای هستند که با فرض تئوری نمایندگی (مبنی بر اینکه شرکت در کانون انواع مختلف روابط قراردادی قرار دارد) در رقابت هستند. برای مثال، چامبرز[3](1990) شرکت را به این گونه توصیف کرده می باشد «یک ائتلاف موقت از نیروهای فعال در یک تعادل ناپایدار». از دیدگاه ائتلاف (متعلق به چامبرز) شرکت بدین گونه نظاره می­گردد: اگرچه یک واحد سازمانی مصنوعی می باشد، اما با در نظر داشتن مشارکت­کنندگان مختلف می­تواند نقشی قوی­تر اعمال نماید (در مقایسه با زمانی که از دیدگاه تئوری نمایندگی مورد توجه قرار گیرد، زیرا در چنان حالتی شرکت خود به خود، نمی­تواند هیچ نقشی داشته باشد(همان ماخذ).

از دیدگاه ائتلاف، سود به عنوان یک معیار سنجش عملکرد اقتصادی شرکت (و از دیدگاه اقتصادی یک معیار ارزنده دارایی­ها و بدهی­ها) می­تواند در حسابداری تأثیر­های مهمی اعمال کند و بایستی بیش از بقیه مورد توجه سازمان­های تدوین­کننده استانداردها قرار گیرد. در تئوری نمایندگی چنین دیدگاهی هست(همان ماخذ).

در اینجا نکته اصلی این می باشد که تئوری نمایندگی «درست» یا «نادرست» می باشد. تئوری­هایی مانند «تئوری نمایندگی» و «دیدگاه ائتلاف» هر دو می­توانند کارکرد و روابط متقابل یا درون شرکت و نیروهای فعال و ذینفع را به صورت ناقص توصیف نمایند. سایر تئوری­های مخالف (رقابتی) و دیدگاه­ها می­توانند نظری مهم­تر به حسابداران، حسابرسان، بهره گیری­کنندگان (از صورت­های مالی) و تدوین­کنندگان استانداردها بدهند. نباید هیچ روش منحصر به فردی را نسبت به بقیه برتر دانست، زیرا امکان دارد تأثیر­های مهم­تر ناشی از یک، چند یا همۀ عوامل باشد. گذشته از این، اگرچه طرفداران سرسخت تئوری نمایندگی در پژوهش های خود اصرار دارند که نتیجه­ها مثبت و توصیفی هستند و نباید برای سیاستگذاری­ها از آنها بهره گیری نمود (بدون تردید دارای ارزش قضاوتی هستند) اما هیچ دلیلی وجود ندارد که تدوین­کنندگان استانداردها از نتیجه­های حاصل از پژوهش ها در زمینه تئوری نمایندگی بهره گیری نکنند (البته اگر تصور بر این باشد که نتیجه پژوهشات معتبر و سودمند می­باشند). با بهره گیری از تئوری نمایندگی می­توان رفتار گروه­های مشغول یا درگیر در شرکت را پیش­بینی نمود و آنها را تبیین داد (توجیه نمود).طبق قانون، نماینده شخصی می باشد که استخدام می­گردد (طبق قرارداد) تا به عنوان نماینده منافع موکل خود را تأمین نماید . در دیدگاه اقتصادی ، تئوری نمایندگی بر پایه جنبه­های قانونی این نمایندگی قرار دارد و از دیدگاه تئوری نمایندگی شرکت به عنوان محل، برخورد (یا تلاقی) روابط نمایندگی اقدام می­نماید و با بهره گیری از این تئوری می­توان رفتارهای سازمانی را از مجرای مطالعه شیوه­ای که طرف­های قرارداد(در روابط نمایندگی) در درون شرکت می­کوشند منافع خود را به حداکثر برسانند درک نمود   (گرمرودی،1389)

یکی از روابط اصلی نمایندگی بین گروه مدیریت و مالکان شرکت مستقر می­گردد، مالکان شرکت مدیران را (طبق قرارداد) استخدام می­کنند تا فعالیت های شرکت را اداره نمایند و بدین­گونه یک ارتباط نمایندگی به وجود می­آید. امکان دارد هدف مدیران و مالکان، به گونه کامل، متناسب نباشد. می­توان به راحتی نظاره نمود که رفتار مدیر برای به حداکثر رساندن منافع خود می­تواند با منافع مالکان در تضاد باشد .(همان ماخذ).

[1]-Agency cost

[2]– Generally Accepted Accounting Principles

[3]– Chambers.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

در این پژوهش اهدافی با دیدگاه­های متفاوت اظهار شده.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف علمی پژوهش:

هدف کلی این پژوهش مطالعه تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام پژوهش، این اهداف پیگیری می گردد:

1- تبیین تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری (در شرکتهای دارای هزینه نمایندگی).

2- تبیین تفاوت حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی هستند نسبت به شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی نیستند. اهداف فوق ، ما را به این تفسیر رهنمون می سازد که بتوانیم بین شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی هستند و شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی نیستند، تفاوت قائل شویم. زیرا فرض بر این می باشد که در این دو گروه شرکت ها اندازه حساسیت جریانات نقدی متفاوت می باشد.

اهداف کاربردی پژوهش:

اولین کاربرد هر پژوهش جنبه نظری و توسعه رشته مورد پژوهش می باشد که زمینه لازم را برای توسعه

تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد. اما نتایج این پژوهش با در نظر داشتن هدف کلی آن می تواند برای گروه های زیر مفید واقع گردد:

1- تحلیل گران مالی: نتایج این پژوهش می تواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری هستند، مفید واقع گردد.

2- سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری هم برای مدیران شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران مهم خاصی می باشد.پس اخذ بهترین سیاست در مورد

سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای حساسیت جریانات نقدی هستند، مهم می باشد.

3- بانک ها و اعتبار دهندگان: به دلیل اهمیت حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری ،نتایج پژوهش حاضر می تواند برای ارائه اعتبار به وسیله اعتباردهندگان مفید واقع گردد.

مطالعه تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

 

دیدگاهتان را بنویسید