دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-2) تاریخچه مدیریت سود

نویسندگان متعددی در سال‌های اخیر به منشاء مدیریت سود در ادبیات حسابداری صریحاً تصریح نموده­اند. کوشینگ[1] داشر و مالکوم[2] اظهار داشته­اند که گوردون و هوروتیز و مایرز[3] نویسندگان اولین پژوهش تجربی مدیریت سود هستند. ایمهاف نیز مقاله هپ ورث[4] را به عنوان اولین تبیین تئوریکی مدیریت سود شناخته می باشد. رونن و سادن و اسنو[5] همچنین ایکل و داران[6] منشأ تشخیص مدیریت سود را به هپ ورث نسبت می­دهند و وایت فرضیه مدیریت سود را به گوردون نسبت می دهد. پس نویسندگان جدید غالباً اظهار می­دارند که مدیریت سود در ادبیات حسابداری و بازرگانی قبل از مقاله هپ ورث شناسایی نشده می باشد. (کوچکی، 1373)

منابعی هست مبنی بر این که خواص مدیریت سود «روش‌های مختلف حسابداری» به بعد از قرن نوزدهم برمی­گردد در سال 1906 جانسون و مید[7]، در سال 1924 ورشو[8] در سال 1932 پیتون[9] و در سال 1942 دوین[10] همگی کاربردهای تئوریکی مدیریت سود را تبیین داده­اند. و سال­ها قبل از اینکه گوردون، هورتیز و مایرز پژوهش شان را انجام دهند میلر رفتار مدیریت سود را مورد آزمون قرار داده بود.

بوخمستر فقدان آگاهی را دلیل اصلی چشم­پوشی تحقیقات جدید مدیریت سود از ادبیات قدیمی تر درمورد موضوع می­داند. ایشان همچنین عبارات مختلفی را نشان داده می باشد که نویسندگان مورد مطالعه بهره گیری کرده‌اند تا اقدام مدیریت سود را برای کاهش نوسانات سود حسابداری تبیین دهند. به عنوان مثال میلر از عبارت «مدیریت فایده» بهره گیری کرده بود. همچنانکه به تازگی اصطلاح «مدیریت سود» به «هموار سازی سود» تغییر یافته می باشد. در اوایل قرن بیستم مدیریت سود درمورد حفظ سرمایه و اندوخته­های مخفی بحث می­کند. سپس در ربع دوم قرن بیستم ویژگی­های مدیریت روش­های موجودی پایه مربوط به موجودی کالا مثل فایده­ اصلی روش اولین صادره از آخرین وارده و دیگر تغییرات روش­های موجودی پایه، ترویج پیدا نمود. بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم، تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری در آمریکا همواره گروهی از پژوهشگران به «روش بد حسابداری» یعنی ایجاد دلخواه اندوخته­ها پرداختند.

همچنان که مدیریت سود شرکت­ها و موسسات اقتصادی، علاقه بسیاری از اهل نظر و پژوهش را به خود جلب کرده می باشد اما ادبیات حسابداری و مدیریت مالی سرشار از این نظریه می باشد که مدیران با بهره گیری از روش­های مختلف حسابداری سود شرکت را در طول زمان مدیریت می کنند. (آقایی و کوچکی، 1375)

2-3-3) انواع مدیریت سود

با وجود تحقیقات گسترده به نظر می­رسد پژوهشگران به تعریف جامع و فراگیری از مدیریت سود دست نیافته­اند. شاید وجود انواع مختلف سودهای هموار یکی از علت های آن باشد ایکل1 معتقد می باشد، یک جریان مدیریت سود یا بطور طبیعی مدیریت شده می باشد یا اینکه عمداً مدیریت شده می باشد که در حالت اخیر مدیریت می­تواند واقعی یا مصنوعی باشد. (آشاری، 1994)

مدیریت سود طبیعی2، مدیریت سود طبیعی به نوعی از جریانهای سود اطلاق می­گردد که از فرآیندهای عملیاتی ذاتاً هموار بدست می­آید. به عنوان مثال فرآیند درآمد در صنایعی نظیر آب و برق از این نوع می باشد. حجم تولید و فروش قیمتها در اینگونه صنایع بطور ذاتی یک طریقه هموار دارد و این ویژگی بطور طبیعی وارد جریان سود می­گردد. پیش روی این نوع مدیریت سود، مدیریت سودهای دیگری قرار دارد که توسط مدیریت و در نتیجه اقدامات و تصمیم‌های آنان مدیریت شده می باشد که خود در دو طبقه واقعی و مصنوعی قرار می‌گیرد. (معتصمی، 1376)

مدیریت واقعی سود3، مدیریت واقعی سود ناشی از بعضی تصمیمات مدیریت می باشد که به مقصود کنترل و تأثیر گذاری بر رویدادها و وقایع اقتصادی طراحی می­گردد. محققین در اظهار تفاوت اساسی مدیریت واقعی و مصنوعی عقیده دارند که اولی بر جریان‌های نقدی موثر واقع می­گردد در حالی که دومی یک نوع بازی داخلی با ارقام می باشد. به عنوان مثال انجام فروش­های زودهنگام و یا پیش روی نوعی تعلل در اقدام به فروش می باشد. از آنجائیکه کنترل رویدادهای واقعی اقتصادی (مبادلات) مستقیماً بر سودهای آتی موثر واقع می­گردد، مدیریت از این نوع را واقعی می­نامند .(معتصمی، 1376)

مدیریت مصنوعی سود، مدیریت مصنوعی سود نشأت گرفته از اقداماتی می باشد که اصطلاحاً دستکاریهای حسابداری نامیده می­گردد. ویژگی بارز این نوع مدیریت آن می باشد که ناشی از یک رویداد اقتصادی نبوده و تأثیری بر جریان نقد ندارد. به اظهار دیگر مدیریت مصنوعی صرفاً موجب جابه جایی هزینه­ها و درآمدها بین دوره‌های مالی می­گردد. به عنوان مثال تغییر در روش‌ها و برآوردهای حسابداری یکی از رایج­ترین ابزار دستکاری سود به مقصود ایجاد یک جریان مصنوعی از مدیریت سود می باشد. کانون اصلی بحث در اغلب تحقیقات انجام گرفته در زمینه مدیریت سود صریحاً یا تلویحاً این نوع از مدیریت بوده  می باشد.(معتصمی، 1376)

[1] Cushing , 1969

[2] Dasher and Malcom , 1970

[3] Gordon , Horwitz and Meyers , 1966

[4] Hepworth , 1953

[5] Ronen , Sadan and show, 1981

[6] Eckel and daran

[7] Johnson and Meade

[8] Warshaw

[9] Paton

[10] Devine

Eckel, 1981 1

Earning manang ment  2

Real smoothing  3

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سئوالات پژوهش:

سئوال اصلی پژوهش :

آیا بین سرمایه فکریو مدیریت سود ارتباط معناداری هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سئوالات فرعی پژوهش:

  • آیا بین ضریب سرمایه انسانی و مدیریت سود ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین ضریب سرمایه ارتباطی و مدیریت سود ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین ضریب سرمایه ساختاری و مدیریت سود ارتباط معناداری هست؟

مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

 

دیدگاهتان را بنویسید